Butiken efter omskyltningen november 2007.
Hyllor med serviceartiklar.Pathernosterverket t.v.
Lagerplatser med lokaliseringsskyltar.
Kallförrådet gör skäl för sitt namn vintertid.
Montörchoppen med standardtetaljerna.
Gården med returemballage.