Hans Wittenström gör longlifeservice.
Anders Hjulström. Transportarbete.
Staffan Persson. Skadereparatör med elsvetsen.
Richard Steen gör ett motorbyte.
Johan Nygren, en av de yngre på golvet.
Roger Eriksson. Vår teknikmekaniker.
Glenn Wikman arbetar för högtryck.
Glenn Wikman. Gamla bilar blir som nya.
Michael Fackt. Däckmotör med hjulbalansering.