bil & buss
Scaniaverkstaden i SmedjebackenAnnons i lokaltidning.

 Vi var fem anställda som 1993 flyttade med Scaniaverkstaden till Smedjebacken. Verkmästare Ulf Centerlund,
montörerna Stefan Andersson, Jörgen Berg, Thomas Jansson och jag som reservdelsansvarig. Mycket
var förberett i verkstadslokalen och i reservdelsutrymmet var hyllorna och ett phaternosterverk redan på plats.
Lokalen hyrdes av Dala-Elektrolindningar som hade sin verksamhet i direkt anslutning.
  Under den här perioden slutade Kjell Israelsson som VD, och en omorganisation tog vid. Reservdelschef
över Scania blev Lennart Ström i Falun. Bolaget gick nu in i ett nytt koncept och kom att heta Bil & Buss i Dalarna AB.
Nya rutiner infördes och en känsla kom smygande om att större föränringar var i görningen. I media beskrevs vi
som en "biverksamhet" i Smedjebacken.


Stefan Andersson kollar en kardanaxel. Ett arbetsmoment som
betydligt underlättades tack vare de billyftar som tillkom på senare tiden.

Farhågorna var inte ogrundade.
7 mars 1994 överlämnade Stig Pantzar mej beskedet om uppsägning på grund av arbetsbrist Ett "erbjudande"
om att på egen fritid med egen bil på kort varsel infinna mej på någon av Dalarnas filialer och under arbetet där
rapportera om personalens duglighet avslogs tackade jag nej till. En förkortad journalist- och mediautbildning
på Folkhögskolan i Brunnsvik var mer lockande. Ett "oförklarigt" rykte påstog att jag sagt upp mej på egen begäran,
vilket även skrevs i mitt betyg. Detta skulle då innebära extra lång karenstid för A-kassa.(Denna felaktighet kom dock
långt senare att rättas till.)

Tillbaka
Under åren1995 -96 var jag var dock tillbaka under kortare perioder på verkstaden i Smedjebacken, då verkmästare
Centerlund var behov av hjälp.Om det alla gånger var motiverat eller  mer av huminära skäl kan nu funderas över.
Innan jag lämnade Bil & Buss för sista gången hann jag vikariera på reservdelsavdelningarna i Borlänge, Falun och
Hedemora.Trots den långa resvägen kom jag att  trivas speciellt bra i Hedemora

Cirkeln slutes.
Då reservdelsavdelningen i Ludvika var behov av personal sökte jag platsen och blev på nytt anställd i Bil & Buss.

Reservdelsdisken i fonden. Till vänster tog verkmästare Ulf Centerlund emot verkstadsjobben.
Del av reservdelslagret med kataoger och utlämning till montörerna.
Pathernosterverket.
Lars Söderström byter  hjullager.

30 apri 1996 var det defenitivt slut för Bil & Buss i Smedjebacken.Den 1:a maj övertog montörerna
Stefan Andersson och Jörgen Berg verksamheten och bildade bolaget Lastvagnsverkstan.